BlogZamanede GelişimZamanede Popüler Psikoloji

TÜM İNSANLIKLA AYNI BİLİNÇALTINA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

KOLEKTİF BİLİNÇALTI

KOLEKTİF BİLİNÇALTI

İsviçreli bir psikiyatr olan Carl Gustav Jung, psikanalizin kurucusu Freud’un öğrencisidir. Jung Freud’un insan davranışlarına yönelik çalışmalarını ilgiyle takip etmiş ve uygulamıştır fakat daha sonrasında ise fikir ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bunun sonucunda Freud ve Jung’un yolları ayrılmıştır. Jung Freud ile ayrıldıktan sonra kendi kuramsal fikirlerini’’ Analitik’’ Psikoloji adını verdiği kuramında toplamıştır. Bu kuramda en dikkat çeken kavram şüphesiz ki kolektif bilinçaltı kavramıdır. Kolektif kelime anlamı olarak birçok kişi ya da nesnenin bir araya gelmesi, ortaklaşa anlamına gelmektedir.

Jung kişiliği açıklarken kalıtımın ve evrimin beden yapısında olduğu gibi ruhsal yapıda da iz bıraktığını savunur. Jung’ a göre ‘’ Nasıl ki bireyin dışında bir toplum bulunuyorsa, kişisel ruhun dışımda da kolektif bir ruh vardır. Bu ruh kolektif bilinçdışıdır ve tüm insanlarda ortaktır. Jung bazı eğilimlerin ve özelliklerin insanlara atalarından kalıtımla geçtiklerini savunmaktadır. Kişi tarafından bilinmeyen ve geçmişteki atalarının da dahil olduğu, tüm nesillerin deneyimleri, kolektif bilinçaltındadır. Örneğin hiç yılanla karşılaşmayan bir çocuk neden yılandan korkar? Kolektif bilinçaltına göre yorumladığımızda yılan, atalarımız için tehlikeli bir hayvan türüdür özellikle avcı toplayıcı toplumları düşündüğümüzde bu hipotezimizi doğrulayabiliriz dolayısıyla çocuğun bilinçaltında yılan korkusu yatmaktadır.

Karanlıktan korkmak da yine kolektif bilinçaltıyla açıklanır. Olumsuz bir yaşantısı olmayan çocuğun karanlıktan korkması bu izlere örnektir. Son olarak ise bazı kaynaklarda insanların, rüya gördüklerinde düşüyormuş hissi yaşamalarının sebebi, atalarımızın ağaç kovuklarında uyuması ve uyuduklarında düşmekten korkmalarıdır.

Kolektif bilinçaltını tanımak ve anlamak tamamıyla mümkün değil fakat yansımalarını görebilmek için bazı ipuçlarını yakalayabiliriz. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, ilk görüşte aşkın da kolektif izler taşıdığı ve evrimsel özelliklere uygun kişilere aşık olduğumuzdan bahsedilir.  Aynı zamanda bazı sembollerin ve mitlerin anlamlarını fark etmemiz rüyalar, din, masallar vb imgeler de ortak insanlık deneyimleridir. Daha genel bir örnek vermek gerekirse ise tüm dünyadaki, müziklerin, mitolojilerin, edebiyat ürünlerinin benzer özelliklere sahip olduğunu ve birbirine paralellik gösterdiğini görmekteyiz Örneğin her toplumda aşk üzerine yazılanlar, çizilenler benzer yapıdadır bu durum da yine kolektif bilinçaltının izlerini gösterir.

ARKETİPLER

Jung’a göre bir kişinin davranışlarının belirleyicisi, insanların atalarıdır. Birey aynı durumla karşılaştığında atalarıyla benzer şekilde davranır, davranışlar kalıplarını arketipleri oluşturur. Arketipler adını verdiğimiz bu yapılar evrenseldir ve kişiliğin oluşmasında etkilidir.

Özetle Jung bilinçaltı kavramına farklı bir yapı getirmiş ve toplumsal birçok fakörü kolektif bilinçaltıyla ilişkilendirmiştir. Jung’un öğretileri ve düşünceleri halen tartışılmaktadır.

Web sitemizdeki psikoloji ile ilgili ilginç bilgiler sunduğumuz diğer popüler psikoloji içeriklerimizi de okumanızı tavsiye ederiz. 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı